TYPEDIPLOMA’S BINNEN!

Al drie jaar schrijft Stichting Vrienden van De Twijn tientallen kinderen in voor de typecursus van LOI Kidzz. De kinderen volgen de cursus thuis, en met succes! Om alle geslaagde kinderen in het zonnetje te zetten, organiseren we ieder jaar een feestelijke diplomauitreiking waarbij de kinderen, ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en leerkrachten bij aanwezig zijn. Want je typediploma behalen is best wel een feestje waard.

26 typediploma’s in één keer
Op dinsdag 27 juni 2017 wat het dan zover. Maar liefst 26 kinderen kregen die dag hun typediploma uitgereikt! Alle geslaagde typecursisten mochten – heel officieel – hun naam of handtekening zetten op hun diploma. Geniet even mee door het bekijken van de foto’s …

Naast veel belangrijke zaken die kinderen leren op het Kindcentrum zullen zij ook heel veel profijt hebben van een goede typevaardigheid. We zijn blij dat wij daar als Vrienden van De Twijn een handje bij kunnen helpen door het aanbieden van de typecursus van LOI Kidzz. En behalve leren typen zorgt de cursus er ook voor dat kinderen een beetje leren plannen. Al dan niet met de hulp van ouders.

Dit schooljaar weer
Ook dit schooljaar (2017-2018) kunnen de leerlingen van groep 7 zich weer inschrijven voor de typecursus. Informatie daarover volgt binnenkort.

“Het is handig voor huiswerk en werkstukken in groep 8 en straks op de middelbare school.”

“Als je snel kunt typen is dat makkelijker dan netjes schrijven, daar ben ik niet zo goed in.”

“Ik vond het spelletje met die 3D-bril het leukst.”

“Ik vond het dansspel leuk. En ik zou best echt naar zo’n spionnenschool willen. Er is veel actie en je moet raadsels oplossen. Dat zat ook in de cursus.”